Home icon Бош саҳифа»Кутубхона»Қўлланмалар»Тасаввуф назарияси ва тарихи»ИЛК МУТАСАВВИФЛАР ДАВРИ - Абу Али Жузжоний
ИЛК МУТАСАВВИФЛАР ДАВРИ - Абу Али Жузжоний PDF Босма E-mail
Материал индекси
ИЛК МУТАСАВВИФЛАР ДАВРИ
«Илоҳий мулоҚот»
Абу АбдураҲмон СУЛЛАМИЙ
“БИРИНЧИ ТАБАҚА”дан Шайх ибн Ийод1 ҳикматларидан
Зуннун Мисрий2 ҳикматларидан
Хорис Мусохибий
Шақиқ балХИЙ4 ҳикматларидан
Абу Туроб Нахшабий
“Иккинчи табақа”дан Абул ҚОСИМ ЖУНАЙД
Абдуллоҳ Тустарий7
Муҳаммад б. Али Термизий
Абу Али Жузжоний
Абу Али ибн Сино
Тайр Қиссаси
АЛИ ибн УСМОН ЖУЛЛАБИЙ ҲУЖВИРИЙ
Ҳамма саҳифа

Абу Али Жузжоний9

“Тавҳид” (якка худолик) аломатлари учтадир: хавф (Аллоҳ олдида гуноҳкор бўлиб қолишликдан), ният ва муҳаббатдир; хавфнинг зиёдалиги гуноҳларнинг кўпайиб жазога мубтало қилишидандир; ниятнинг зиёдалиги яхши амаллар эвазига жаннатга ноил бўлишликдадир; муҳаббатнинг зиёдалиги кўп зикр этишликдандир. Қўрқувчи қочиб қутула олмайди. Алоҳида доимо яхши ниятда сўровчи талаб қилиб чарчамайди, севувчи эса маҳбубини зикр этиб хормайди. Қўрқув элутувчи оловдир, ният ёритувчи нурдир ва муҳаббат эса нурларнинг нуридир.

Бахиллик (араб тилида) уч ҳарфдан иборат: “б” - балодир, “х” - хавфдир, ва “л” эса (лавм) таъзирдир. Бахлнинг балоси ичидадир, ҳаракатлари доим ҳасратдадир, бахиллиги туфайли доим таъзир эшитиб юради.

Биздан илгарилар (собиқун) итоатлари туфайли Аллоҳга яқин бўлганлар, мақомотлари баланд бўлган. Одамлар ичра Аллоҳнинг илмларини яхши билганларидан, Аллоҳни ҳақ маърифат этганлар, унга ихлос ила ибодат қилганлар, унинг шавқи ва муҳаббати билан яшаганлар. Улар ҳақида Аллоҳ таоло шундай деган: “Ҳақиқатан улар Бизнинг ҳузуримизда танланган, яхши кишилардандир” “Сод” сураси. 47-оят.

Банданинг саодати аломатларидан: Аллоҳга ҳусни итоатга бўлишлик, вақтни мазмунли ўтказишда, мусулмонларга бўлган эътиборда, билганини халққа бахшида қилишда, биродарлари билан суҳбатда ва барча афъолларида суннатга риоя қилишликдир.

Ундан сўрадилар: Аллоҳга қайси йўл олиб боради? Деди: Унга кўп йўллар элтади, лекин йўллардан энг тўғриси, умри узоғи ва шубҳадан жуда йироғи сўзида ҳам ишида ҳам суннат йўлидан боришлик, чунки Аллоҳ таоло айтади: “Итоат этсангиз, ҳидоят топасизлар”.

Суннатга риоя қилиш йўли қаерда? Деди: Бидъатни айланиб ўтиш, уламо-и исломнинг биринчи авлоди келган хулосалар йўлидан мажлисларидан узоқлашиш, пайғамбаримизга иқтидо этишликдир.

Халқ барчалари ғафлат майдонларидадирлар, ўзларининг уйларига миниб чопиб юрадилар, ҳақиқатда барча ишлари тескари, нимани кўрсалар, шундан гапирадилар.